Дали знаете дека до 2017 Скопје требаше да стане „Велоград“ со 60 км. велосипедски патеки по скопските улици? Реалната слика е далеку полоша од овие планови и амбиции.

велоград, Скопје, велосипедски патеки, скопски учлици, унапредување на велосипедската инфраструктура, 4 велосипедски рути, 7 конектори, Јована Тозија, „На точак“, безбедност на возење, кеј на Вардар

Дали знаете дека до 2017 Скопје требаше да стане „Велоград“ со 60 км. велосипедски патеки по скопските улици? Реалната слика е далеку полоша од овие планови и амбиции.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.