Киселина во Вардар

Реката Вардар деновиве беше екстремно загадена

Испуштени биле индустриски отпадни води полни со тешки метали и киселина

По течението на реката во населбата Аеродром бил забележан помор на риби

Инспектори од Инспекторат на Град Скопје и екипи на ЈП „Водовод и канализација“ зедоа примероци од водата

Утврдено е дека водата ја загадила фирмата Арцелор Митал каде дошло до инцидент и испуштање на вода со железо и киселина

Засега нема информации дали и каква казна ќе следува за загадувањето на водата и за поморот на риби

Реката Вардар се користи и за наводнување на земјоделски површини

Киселина во Вардар

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.