Управен суд

Управниот суд нема механизам да ги натера институциите да ги почитуваат неговите одлуки
Тие често го игнорираат Управниот суд дека постапиле незаконски и носат исти одлуки
Тоа создава пинг-понг ситуација за граѓаните кои повторно тужат за одлуки за кои веќе е пресудено
Управниот суд во 2015 година примил 15.000 нови предмети, а имал речиси 10.000 заостанати
Барањето правда против одлуките на управните органи може да трае со години
Управниот суд може во повторени предмети да наложи извршување, но тоа право не го користи
Поднесување тужба до Управен суд може да чини и до 500 евра
(Извор: Центар за правни истражувања и анализи – иницијатива за Ефективна административна правда)

Управен суд

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.