Унеско и Охрид

УНЕСКО во јули ќе одлучи дали ќе го стави Охрид на листата на загрозени подрачја

Експертски тим ги посети Националниот парк Галичица, Плаошник, Античкиот театар и други објекти

Проблематични се инфраструктурните проекти кои ги планира државата

УНЕСКО ги скенира проектите за експресен пат до Свети Наум преку НП „Галичица“

Спорно е отворањето туристички развојни зони во Љубаништа, Стење и Отешево како и ски-центарот на Галичица

Еколозите предупредуваат дека урбанизацијата го загрозува заштитениот регион

Локалната власт се брани дека еколозите шират непотребна паника

Унеско и Охрид

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.