УНЕСКО во јули ќе одлучи дали ќе го стави Охрид на листата на загрозени подрачја

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.