Ривалитетот помеѓу ФК Овче Поле и ФК Осогово на теренот еголем, но повозбудливо е она што се случува на Твитер

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.