Туризам

Расте бројот на странски туристи, а се намалува бројот на домашни туристи во Македонија
Во 2018 имало за 5% помалку домашни, а за исто толку повеќе странски туристи
Истата слика е и кај бројот на ноќевања-расте бројот на ноќевања на странски гости, а се намалува на домашните
За домашните туристи најатрактивни се Југозападниот и Југоисточниот дел од земјава
Станските туристи најмногу ги посетиле скопскиот и југозападниот регион
И домашните и странските туристи најмалку ги посетиле вардарскиот, источниот и североисточниот дел на земјава
Најбројни странски туристи се од Турција, Србија, Бугарија, Грција и Полска

Туризам

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.