Тунан Садик

Па понатаму да заработам во „Лице в лице“, да бидам работник. Да се справам сам со мојата мака. Да соберам некој денар, да си направам сам куќа. –

Тунан Садик, продавачот на списанието „Лице в лице“ го оствари сонот за сопствен дом

Со 50 денари од продадено списание успеа да заштеди доволно да направи скромна куќа

Ми беше прво сон да ја направам куќата, нова да изградам и изградив нова куќа од списанието. А сега уште еден сон сакам да остварам, сакам да положам. Но, прво да учам за да положам за кола. Исто така, сакам да си купам во иднина кола.

Порано само го продаваше писанието „Лице в лице“, но сега може да ги чита и содржините во него

Професорката Теута Салии, која доаѓаше од Тетово, го научи да чита и пишува

Сега Тунан го учи најмалото братче Дебран да чита

Најголемата поддршка во животот ја има од семејството и од својот дедо Реџеп

Му посакувам само школото да си го заврши сега. Со учителката негова, не и го знам името како се вика. Благодарение за нејзе. Па, да си го заврши школото и да се вработи. Тоа мене ми е најубаво.

Тунан Садик

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.