Трошоци на семејство

На што ги троши парите едно просечно семејство во Македонија?

Најголем дел од приходите или 37.8% се одвојуваат за храна и безалкохолни пијалоци

На домување, вода, електрика, гас и други горива се трошат 11.4%

Со трошоците за облека едно семејство вкупно троши 59.8 % од приходите за задоволување на основните потреби

За алкохол и тутун се одвојуваат 4% што е повеќе отколку 2.9 % од приходите кои семејствата ги трошат за сопственото здравје

Интересно е што за две години се зголемиле трошоците за цигари и алкохол, а се намалиле за здравствени потреби

За комуникации се трошат 3.2 % од приходите што е 16 пати повеќе отколку парите што се одвојуваат за образование или 0.2%

Трошоци на семејство

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.