Трансродова жена доби судски случај за промена на личните податоци. Со пресудата се овозможи промена на полот и матичниот број во личните документи.

Трансродова жена доби судски случај за промена на личните податоци
Со пресудата се овозможи промена на полот и матичниот број во личните документи
Транс жената се соочувала со секојдневни проблеми во остварувањето на нејзините права
Постапката ја водеше Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници
Ова е втора ваква одлука што ја донесе Управниот суд изминатиов период
Коалицијата контактира со 20-тина трансродови лица, но само 6 се обратиле со барање за правна помош

Трансродова жена доби судски случај за промена на личните податоци. Со пресудата се овозможи промена на полот и матичниот број во личните документи.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.