Локалното население од Тимјаник не го прифаќа предлогот на Царовска во рамки на домот да се догради градинка

„Ние не сме против децата, ние сме против тоа да бидат на ова место“ жител на село Тимјаник

(4.08-.4.12)
Дел од жителите на село Тимјаник протестираа против отворање на дом за деца со попреченост
Дел не сакаат нивните деца да бидат во близина на децата од домот
ИЗЈАВА: „И моето дете тука учи, каква иднина тоа ќе гледа и што ќе научи од тоа нешто“, жител на село Тимјаник (https://www.youtube.com/watch?v=8Q59wss8qZ4 00.29-00.34)
Бараат изградба на градинка наместо дом
Министерката Царовска се обиде да одговори на прашањата и дилемите на жителите
Локалното население не го прифаќа предлогот во рамки на домот да се догради градинка
ИЗЈАВА: „А што е спорно да овие деца кои се здрави да бидат со оние деца кои имаат атипичен развој, зошто е проблем тоа?“ Мила Царовска, Министерка за труд и социјална политика
( https://www.youtube.com/watch?v=8Q59wss8qZ4 1.40-1.50)
Жителка од Тимјаник доби можност да се запознае со децата по што го смени мислењето
„Павел, дојди тука, дојди миличко. Они се душички“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=247&v=-ekClO6xv6w ( 3.59-4.03)
Простор за згрижување на децата понудија од други општини

Локалното население од Тимјаник не го прифаќа предлогот на Царовска во рамки на домот да се догради градинка

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.