7 од 10 деца на возраст од 2 до 4 години „се воспитуваат“ со насилни методи

Шлаканицата сѐ уште се смета за добра воспитна мерка во Македонија
7 од 10 деца на возраст од 2 до 4 години „се воспитуваат“ со насилни методи
Извор: Истражување на Уницеф
Методот го одобруваат и применуваат 79% од родителите
Извор: Истражување на Уницеф
44% сметаат дека физичкото казнување е добро , а 37% психичкото
Извор: Истражување на Уницеф
Лани од 903 кривични дела, над 90 деца биле жртви на семејно насилство
Извор: Министерство за внатрешни работи
Државата се обврзува на заштита на детето од сите форми на физичко или ментално насилство, повреди или злоупотреби…
Извор: Конвенција за правата на децата (член 19)

7 од 10 деца на возраст од 2 до 4 години „се воспитуваат“ со насилни методи

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.