78.9 % од текстилците кажале дека не им е платена работата за празник и во сабота

На 69% од работниците им се прекршени правата за плаќање на трудот
Извор: Finance Think
Најпогодени се 65.000 работници од текстилната индустрија
78.9 % од текстилците кажале дека не им е платена работата за празник и во сабота
Извор: Анкета на „Гласен текстилец“
26.7% се приморани дел од платата да ја вратат кај газдите
Извор: Анкета на „Гласен текстилец“
Сопствениците се жалат дека задолжителната минимална плата им предизвикува финансиски проблеми
Извор: Работодавачи од текстилниот кластер
Уставниот суд одлучи дека секој работник мора да добива минимална плата

78.9 % од текстилците кажале дека не им е платена работата за празник и во сабота

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.