Текстилците се работници на кои неретко им се кршат правата. Во текстилната индустрија две плати не ги покриваат месечните трошоци за живот.

Во текстилната индустрија две плати не ги покриваат месечните трошоци за живот
Просечната нето плата од јануари до април била 13.675 денари, а минималната потрошувачка-32.144 денари
Текстилците се работници на кои неретко им се кршат правата
Од март до мај 2017 годинава на 197 текстилци не им биле исплатени плати и придонеси
Многумина останале без додаток за прекувремена работа и регрес за годишен одмор
Колективниот договор се покажа како несоодветен заштитник на работничките права
Уставниот суд годинава поништи дел од одредбите од договорот

Текстилците се работници на кои неретко им се кршат правата. Во текстилната индустрија две плати не ги покриваат месечните трошоци за живот.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.