Такси превоз

Такси превозот доживува ренесанса во Македонија
Со 2.342 такси возила во 2018 биле превезени 37.779.000 патници
Тоа е безмалку исто колку што има жители во Полска
Во меѓуградскиот превоз се превезени 6.406.000 патници
Со истиот број возила се остварени вкупно 76.430.000 километри
Во превод, таксистите извозеле 200 пати до Месечината
Такси превозот живее на сметка на недостигот од јавен транспорт во многу населени места во Македонија

Такси превоз

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.