Секој трет гласач верува дека неговото гласање на денот на изборите не е тајна

Власта ги гради митовите за контрола врз гласањето, опозицијата ги потхранува

Но треба да се знае:

Партиските војници можат да ве запишат кога сте дошле на гласање, но зад параванот сте сами, а таму
Нема сериски броеви на гласачките ливчиња
Нема на каков и да е начин обелажани гласачки ливчиња
Нема камери во пенкалата на гласачите места
Нема невидливо мастило во пенкалата за гласање

Она што самите не смеете да го направите е:
Да го фотографирате вашето гласачко ливче
Да го маркирате гласачкото ливче
Да го превиткате ливчето надвор од параванот
Да прифатите да бидете дел од „бугарски“ воз

Секој обид или повреда на со Устав гарантиранотот право на тајноста на гласањето е кривилно дело казниво со затвор – и за нарачателот и за гласачот

Секој трет гласач верува дека неговото гласање на денот на изборите не е тајна

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.