Мобилната апликација „Судски совет под лупа“ на Институтот за човекови права е уникатна алатка за полесен пристап до информациите добиени од мониторингот на Судскиот совет

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.