Студенчишко блато - природниот филтер и белите дробови на Охридското езеро се уште не е заштитено.

Студенчишко блато-природниот филтер и белите дробови на Охридското езеро се уште не е заштитено
Блатото треба да биде заштитена зона со вкупна површина од 51 хектар
Минатата недела еколозите реагираа поради отворање нова бетонска патека кон Горица
На патеката не беа ископани канали кои треба да се врска меѓу Студенчишта и езерото
Така би се обезбедила циркулација на водата и живиот свет и блатото нема да пресуши
Извор: Дејан Пановски, координатор на ГЕФ Дримски проект
Растителниот и животинскиот свет во блатото изминатите години беа доведени во опасност
Беше најавена луксузна населба и марина на просторот на Студенчишко блато
Сепак еколозите спречија ваков развој на настаните
Охрид во мај 2018 ќе биде домаќин на Европскиот конгрес за блатни екосистеми
Извор: Охрид ЅОЅ
„Студенчишкото блато е голем економски потенцијал кој не треба да се уништи“, д-р Јос Ферхуфен, Претседател на Европскиот огранок на Светското друштво на научници за блатни екосистеми

Студенчишко блато – природниот филтер и белите дробови на Охридското езеро се уште не е заштитено.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.