Секој има приказна.

Остави ние да ја раскажеме твојата.

НИЕ СМЕ ЕКСПЕРТИ
ВО РАСКАЖУВАЊЕ ПРИКАЗНИ

Како пионери во креирање на social-first содржина низ годините станавме непогрешливи експерти во изнаоѓање на скриената приказна, онаа која на најдобар начин ги поврзува потрошувачите со вашиот бренд. 

Фактот што нашите приказни имаат 54% engagemet rate што е 10х повеќе од посечните постови на социјалните мрежи покажува дека во време на презаситеност од пораки нашите сепак успеваат да го најдат својот пат дио публиката и да го задржат нејзиното внимание.

ЗОШТО ПРИКАЗНИ,
А НЕ МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИЈА

Просечното внимание на корисниците на социјалните мрежи континуирано паѓа, од 8 секунди во 2016 на 3,4 секунди во 2021. Истовремено, 90% од публиката скрола понатаму или свајпнува на секое гледање на рекламна содржина.

Затоа, во време на постојана промена на форматите, каналите, трендовите единствено добрата приказна остана константно поле на интерес на публиката.

Приказните се единственото нешто што не може да биде ископирано. И единственото нешто што може да го хуманизира вашиот бренд а во исто време да ви донесе профит.

НАШАТА РАБОТА

Amanda Lee

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mike Stuart

UI / UX Designer

Mila Yong

CEO Company

ШТО МОЖЕМЕ
ДА НАПРАВИМЕ ЗАЕДНО

 

Затоа, во време на постојана промена на форматите, каналите, трендовите единствено добрата приказна остана константно поле на интерес на публиката.

Приказните се единственото нешто што не може да биде ископирано. И единственото нешто што може да го хуманизира вашиот бренд а во исто време да ви донесе профит.

1. ДОКУ-ВИДЕО ЗА ВАШИОТ БРЕНД

Просечното внимание на корисниците на социјалните мрежи континуирано паѓа, од 8 секунди во 2016 на 3,4 секунди во 2021. Истовремено, 90% од публиката скрола понатаму или свајпнува на секое гледање на рекламна содржина.

Затоа, во време на постојана промена на форматите, каналите, трендовите единствено добрата приказна остана константно поле на интерес на публиката.

Приказните се единственото нешто што не може да биде ископирано. И единственото нешто што може да го хуманизира вашиот бренд а во исто време да ви донесе профит.

1. ДОКУ-ВИДЕО ЗА ВАШИОТ БРЕНД

Просечното внимание на корисниците на социјалните мрежи континуирано паѓа, од 8 секунди во 2016 на 3,4 секунди во 2021. Истовремено, 90% од публиката скрола понатаму или свајпнува на секое гледање на рекламна содржина.

Затоа, во време на постојана промена на форматите, каналите, трендовите единствено добрата приказна остана константно поле на интерес на публиката.

Приказните се единственото нешто што не може да биде ископирано. И единственото нешто што може да го хуманизира вашиот бренд а во исто време да ви донесе профит.

1. ДОКУ-ВИДЕО ЗА ВАШИОТ БРЕНД

Просечното внимание на корисниците на социјалните мрежи континуирано паѓа, од 8 секунди во 2016 на 3,4 секунди во 2021. Истовремено, 90% од публиката скрола понатаму или свајпнува на секое гледање на рекламна содржина.

Затоа, во време на постојана промена на форматите, каналите, трендовите единствено добрата приказна остана константно поле на интерес на публиката.

Приказните се единственото нешто што не може да биде ископирано. И единственото нешто што може да го хуманизира вашиот бренд а во исто време да ви донесе профит.

1. ДОКУ-ВИДЕО ЗА ВАШИОТ БРЕНД

Просечното внимание на корисниците на социјалните мрежи континуирано паѓа, од 8 секунди во 2016 на 3,4 секунди во 2021. Истовремено, 90% од публиката скрола понатаму или свајпнува на секое гледање на рекламна содржина.

Затоа, во време на постојана промена на форматите, каналите, трендовите единствено добрата приказна остана константно поле на интерес на публиката.

Приказните се единственото нешто што не може да биде ископирано. И единственото нешто што може да го хуманизира вашиот бренд а во исто време да ви донесе профит.

Ајде да ја раскажме твојата приказна заедно

Нашиот креативен тим

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Contact

Email: contacts@company.com
254 Walt Whitman Road Brooklyn, NY 11219
MON-FRI 09:00 - 19:00, SAT-SUN 10:00 - 14:00
Phone: + 1 800 755 60 20