Стоби

Стоби е најпознатиот римски археолошки локалитет во Македонија
Номиниран е за наградата „Жива“, формирана во 2012 како иницијатива на експертска група од земјите-членки на Форумот на словенските култури
Стоби е антички Пајонски град во кој биле изградени театар, библиотека и храм на божицата Изида
Епископската базилика во Стоби е најстарата христијанска градба во Македонија која датира од четврти век
Градот преживеал земјотреси и поплави, но бил повторно издиган
Стоби бил напуштен во првата половина на седмиот век од новата ера
Денес со него управува Националната установа Стоби која се грижи за истражување и заштита на локалитетот
Стоби годишно има по 16.000 посетители

Стоби

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.