Граѓанска иницијатива за заедничко родителство: Заедничкото родителство е во интерес на децата

Центрите за социјална работа во просек спроведуваат 1.100 постапки за доверување дете по развод на родителите
Во 80 % од случаите детето се доделува на мајката
На таткото му се определуваат рестриктивни контакти со детето
Наум Рибаровски, Граѓанска иницијатива за заедничко родителство: 1.48—– Не е важно дали мажот или жената го добива детето. Секогаш кога едниот родител се трга од животот на детето тоа е штетно за него —–2.00
Според Иницијативата, системот е застарен
Законот не регулира кој е надлежен да ги извршува решенијата за контактите на вториот родител со детето
Наум Рибаровски, Граѓанска иницијатива за заедничко родителство: 00.10 —- Се бориме да го смениме овој систем кој е варварски затоа што ти го одзема детето и уште пострашно на детето му го одезема едниот родител само затоа што родителите се разведуваат. И ова се случува само ако родителите не се договорат поинаку меѓу себе, а гледаме во пракса дека многу ретко се случува да се договорат —-00.30
Заедничкото родителство е во интерес на децата
Сметаат дека еднакво одговорни родители и избалансирани видувања е најдобро за детето во вакви случаи.

Граѓанска иницијатива за заедничко родителство: Заедничкото родителство е во интерес на децата

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.