Според Европската комисија, Државниот трудов инспекторат е слабата алка во контролата на спроведувањето на законите кои се однесуваат на почитување на работнички права во земјава

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.