Спелеолошкото нуркање e нуркање во подводни пештери

Спелеолошкото нуркање e нуркање во подводни пештери
Се смета за екстремен спорт
Постојат многу опасности, како проблеми со опремата, заматување на водата, губење, заглавување во тесни премини…

За пештерско нуркање потребно е нуркачот да е искусен, но и обучен за пештерско нуркање
„Чудесно е да се следи патот низ пештерата, да се откриваат нови премини и галерии и во ретки случаи да се биде сведок на место на нашава планета каде што никој или ретко кој до тој момент воопшто го посетил. (Даниел Атанасовски, Претседател на нуркачки клуб АКВАТЕК)
Македонија има огромен потенцијал поради големиот број на неистражени пештери
Најатрактивна и најпозната е пештерата Матка Врело, која е истражена до 230 метри длабочина
Годинава нурчачите ќе се обидат да одат и подлабоко

Спелеолошкото нуркање e нуркање во подводни пештери

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.