Триесет деца со и без попреченост и 15 волонтери учествуваат на Специјална олимпијада во Македонија

Специјална олимпијата, 30 деца со и без попреченост, 15 волонтери, проект „Млади атлети“, социјална инклузија, Скопје и Тетово, Елена Зисовска (координатор на проектот), програма лиценцирана, поддржана од УНИЦЕФ, заедништво за сите деца

Триесет деца со и без попреченост и 15 волонтери учествуваат на Специјална олимпијада во Македонија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.