Софка Камилоска, oд ресторанот на нејзиниот татко, преку работа на брод до менаџер, готвач и шеф на кујна

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.