Стапката на смртност кај новороденчињата од ромската популација беше поголема од просекот во државата, но последниве пет години ситуацијата е далеку подобрена

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.