Слободата на изразување е клучен показател дали некоја земја е подготвена да стане дел од ЕУ

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.