Пицата е парче живот за Илир Села од Дебар

Slice сервис, Илир Села кој потекнува од Дебар, Slice – компанија која доби инвестиција од 15 милиони $, функционира преку Македонија, Чикаго, Косово, Албанија, САД

Пицата е парче живот за Илир Села од Дебар

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.