Слем движењето веќе неколку години се развива на книжевниот простор

Слем поезија е натпревар на кој поетите читаат или рецитираат свое оригинално напишано дело
Нешто помеѓу рап и стенд ап, текстот има уметничка вредност и треба да е забавен за публиката

Слем движењето веќе неколку години се развива на книжевниот простор

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.