Секој петти Македонец живее во сиромаштија

Секој петти Македонец живее во сиромаштија
Вкупно 453.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштијата

Тие живеат со помалку од 6.500 денари месечно или со околу 200 денари дневно

Од нив, 28.6% се лица помлади од 18 години

Повеќедетните семејства се во поголем ризик
Скоро секое трето дете живее во сиромаштија

Стапкатата на сиромашни вработени лица е 9%, а стапката на сиромашни пензионери е 7,1%

Во цел свет, речиси 100 милиони луѓе се втурнати во екстремна сиромаштија

Секој петти Македонец живее во сиромаштија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.