Шумското богатство е загрозено од дивата сеча, пожарите и негрижата. Само во 2017 биле исечени 807.000 метри кубни дрва

43 % од територијата на Македонија е покриена со шуми
Шумското богатство е загрозено од дивата сеча, пожарите и негрижата
Во 2017 легално биле исечени 807.000 кубни метри дрва
Бројката на нелегално исечени дрва е непозната
(Извор Државен завод за статистика)
Во пожари изгореле 13.405 хектари шума
Истовремено посадени биле само 553 хектари

Шумското богатство е загрозено од дивата сеча, пожарите и негрижата. Само во 2017 биле исечени 807.000 метри кубни дрва

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.