ЈАС ВНИМАВАМ: Секогаш го почитувам ограничувањето на брзината

Во сообраќајот, единствениот паметен потег што може да го повлече возачот е да вози со брзина согласно правилата и прописите.
Јас Внимавам. Секогаш го почитувам ограничувањето на брзината.

ЈАС ВНИМАВАМ: Секогаш го почитувам ограничувањето на брзината

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.