„Село зад седумте јасени“ – 67 години од зборовите испишани на македонски јазик во првиот роман. После 6 децении, Фондација „Славко Јаневски“ го реобјави првиот македонски роман и го спасува од заборав

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.