Село зад седумте јасени

„Човек го испитува своето потекло и подалеку од онаа граница до која достига сложениот строј на сеќавањето.“
Пред 67 години бил објавен првиот роман на македонски јазик „Село зад седумте јасени“
Славко Јаневски преку ова дело го опиша македонското село Јасенско по војната
Со овој роман започна литературниот плурализам во Македонија
„Село зад седумте јасени“ предизвика многу контроверзи по неговото излегување
Три години подоцна, Јаневски ја издаде новата верзија на романот насловена како „Стебла“
После 6 децении, Фондација „Славко Јаневски“ го реобјави првиот македонски роман

Село зад седумте јасени

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.