Сексуално образование

Младите во Македонија недоволно ги познаваат термините контрацепција и сексуално преносливи болести

Во училиштата нема ниту еден предмет поврзан со сексуална едукација

47% од студентите немаат познавања како се пренесува и превенира ХИВ

Годинава се регистрирани 41 нови случаи на ХИВ, најмладиот има 21 година

Само 1.6% од младите користат орална контрацепција, додека модерни средства за контрацепција користат 12.8%

Правото на контрацепција е машко и женско право

Сексуално образование

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.