Трејлер: Scratches of the soul

– Кога ќе ја чуете македонската музика, тоа е музика што ја гребе душата, има длабока емоционална вредност и секогаш ме враќа назад во 60-тите, првите години кога дојдов во Скопје и за прв пат кога ја чув вашата музика во почетокот на 60-тите, за мене секогаш е од висока емотивна вредност.

Трејлер: Scratches of the soul

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.