Распеани шахти

Шахтите на улицата Антон Попов во Скопје подрипнуваат во ритам со автомобилите
Улицата неодамна беше целосно реконструирана
Потоа повторно беа прекопани шахтите бидејќи не беа нивелирани
Ова е епилогот откако шахтите беа нивелирани

Распеани шахти

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.