Садула Дураки е министер за животна средина повеќе од 17 месеци, а досега не одржал ниту една прес конференција поврзани со загадувањето

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.