Рудникот #Казандол забрзано се гради, а иницијативата #СпасЗаВаландово алармира на пропусти при изградбата.

Рудникот за бакар „Казандол“забрзано се гради
Иницијативата „Спас за Валандово“ алармира на пропусти при изградбата
Тврдат дека се поставуваат дупнати геомембрани преку кои ќе дојде до загадување на почвата и водата
„Спас за Валандово“ бара да се запре постапката за изградба на рудникот
Најголем проблем е што во процесот на добивање руда се користи сулфурна киселнина и цијанид
Поранешниот премиер Груевски смета дека инвестицијата е добра за локалната економија
Новиот градоначалник се сомнева во законитоста на постапката за доделување концесија
Премиерот Заев рече дека Владата е против рудници кои користат цијанид и киселина

Рудникот #Казандол забрзано се гради, а иницијативата #СпасЗаВаландово алармира на пропусти при изградбата.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.