Во ординациите на Д-р. Трајковски и Д-р. Блажевски нема место за дискриминација.

Рома Види Вака, затропуваат Ромки за бесплатен преглед, Младинскиот центар „Сакам да знам“–Шуто Оризари, Владимир Трајковски (спец. гинеколог акушер), ХЕРА, Д-р Александар Блажевски е вклучен во Програмата за поддршка на сексуални работници, ХОПС, нема место за дискриминација

Во ординациите на Д-р. Трајковски и Д-р. Блажевски нема место за дискриминација.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.