Родова нееднаквост

Родовиот јаз е голем проблем во македонското општество, има повеќе жени доктори на науки и магистри, а сепак помалку заработуваат од мажите и помалку се вклучени во политиката

Родова нееднаквост

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.