Опасните пчели од "Black Mirror" не се толку далечна иднина...

Бројот на пчели се намалува, RoboBees се актуелна тема последниве години
Harvard развива автономни летечки микророботи
Нивна можна употреба: запрашување, пребарување и спасување, надгледување
и следење на временски, климатски и природни промени
Black Mirror прикажува една непосакуваната употребата на малите летечки роботи
И за момент ја отвара можноста за поширока употреба во милитарни цели, но..
дали сте/сме подготвени за вакво сценарио?
Останува да видиме кој ќе ни ја запрашува иднината?

Опасните пчели од “Black Mirror” не се толку далечна иднина…

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.