Не само што не се вози помалку туку за 4 години се зголемил бројот на автомобили за речиси 60.000

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.