Се намалува бројот на склучени бракови, а драстично расте бројот на разводи во Македонија

За 10 години бројот на склучени бракови во Македонија се намалил за 11 %
(Извор: Државен завод за статистика)
Во 2007 биле склучени 15.490 бракови, а во 2017 има 13.781 склучени бракови
Просечната возраст на мажите кога прв пат стапиле во брак пораснала од 27 на 29 години, а кај жените од 24 на 26 години
Во 2007 имало 1.417 разведени бракови, а бројот се зголемил на 1.994 разведени бракови во 2017 година
Тоа значи дека за една деценија бројот на разведени бракови во Македонија се зголемил за 40 %

Се намалува бројот на склучени бракови, а драстично расте бројот на разводи во Македонија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.