Рак на дебело црево

Во Македонија годишно има повеќе од 500 нови слуачи на рак на дебелото црево
Околу 400 луѓе годишно умираат од оваа болест
Главна причина е недоволна свест за правење скрининг за откривање на ракот
Од можните 100.000 скрининзи, во 2015 искористени се само 20.000
Скрининг се прави во само десетина јавни здравствени институции
Од Здруженито „БОРКА“ велат дека ваквата слика може да се поправи
„Ако се зголеми свеста кај луѓето за правење скрининг и достапност до адекватна современа терапија која може да го продолжи животот. Клучно е зголемување на бројот на стручни кадри и имплементирање на Националната стратегија за контрола на ракот во Македонија“ – Здружение за борба против ракот „БОРКА“
Ако се открие во рана фаза ракот на дебелото црево се лекува во 90% од случаите

Рак на дебело црево

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.