Радио

And everything I had to know
I heard it on my radio

Денеска се одбележува светскиот ден на радиото, некогаш најмоќен и најмасовен медиум

Денес, барем во Македонија, радиото служи главно за забава

На македонските радио станици најмногу се емитува музика и забава, а недостига образование и наука

Радиосервисот на МРТ во 2017 емитувал 38.020 часови програма

Само 897 часа или 2.4% од времето биле посветени на образование и наука

Дури 72.4% од програмата или 27.527 часови биле посветени на музика и на забава

На 13 декември се одбележува светскиот ден на радиото под мотото „дијалог, толеранција и мир“

УНЕСКО ги поттикнува радиостаниците во програмата да шират пораки за зајакнување на различностите, мирот и прогресот

Радио

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.