Работнички права

Колективни отпуштања, прекини со спогодба и намалување на плата
Ова се случува за време на вонредната состојба во Македонија поради коронавирусот
Во Хелсиншкиот комитет има 22 пријави за повреди на работничките права, кои опфаќаат 185 работници
Извор: Хелсиншки комитет за човекови права (заклучно со 23.3.2020 год.)
Освен од приватниот сектор, се пријавиле и здравствени работници дека им се прекршени нивните права
Извор: Хелсиншки комитет за човекови права

„Треба да се заштитат најранливите категории граѓани, односно, оние најпогодени од вонредната состојба. Останувањето без плата или пак, нејзино намалување, за најголем дел од работниците ќе значи ризик по нивната егзистенција. Неопходен е мораториум на откажувањата на договорите за вработувања и намалувањата на платите за време на вонредната состојба.“ (Наташа Петковска, правна советничка во „Хелсиншки комитет за човекови права“)
Во Охрид има случаи на отпуштања во текстилни фабрики, фабрики за производство на обувки, ресторани и хотели
Извор: Агенцијата за вработување – Охрид
Ако не се почитуваат законите, здравствената криза лесно ќе прерасне во криза на пазарот на трудот
На крај на прилогот, оди фотографија како симбол за работнички права (слика 2), а врз неа се цитира Кривичниот законик – врз фонот се става аудио како некој куца на машина.

„Тој што за време на епидемија на некоја опасна заразна болест не поспати според прописите или наредбите со кои се определуваат мерки за нејзиното сузбивање или спречување, ќе се казни со парична казна или затвор до шест месеци “ (Член 206, Кривичен законик)

Работнички права

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.