Првите инспекции открија голем број диви депонии и загадувачи. Единствено што недостасува се казните за загадувачите.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.