Струмичани против рудникот Иловица каде, ако се започне со производство на руда, ископувањата би траеле 23 години

„Да го сопреме, пред да нè сотре!“

Струмичани протестираат против рудникот Иловица

Сметаат дека еколошки ќе го загрози целиот струмички регион

Со површинскиот коп во Иловица се планира експлоатација до 10 милиони тони руда годишно
Извор: Геолошкиот завод на Република Македонија

Концесионерот тврди дека нема да има негативно влијание врз животната средина и населението

Извор: Еуромакс Ресоурцес

Ако Иловица започне со производство на руда ископувањата би траеле 23 години

Извор: Оцена на влијанието врз животната средина (ОВЖС)

Владата отпочна постапка за оценка на договорот со концесионерот и негово можно раскинување

Струмичани против рудникот Иловица каде, ако се започне со производство на руда, ископувањата би траеле 23 години

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.