Пробациски систем во земјава има од 2016, а со помош на ЕУ набавени се 400 затворенички алки за следење на движење

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.